Δημόσια Έγγραφα

Δημόσια Έγγραφα

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 28/08/2021(δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 30/09/2020(δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 10/02/2018 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας Έτους 2015 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 23/07/2016 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας Έτους 2014 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 21/06/2015 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 29/06/2014 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού Κτελ Άρτας Έτους 2013 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 29/03/2014 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού Κτελ Άρτας Έτους 2012 (δείτε το αρχείο)